Agile transities met visie

Wat kan ik voor uw organisatie betekenen?

Agile Maatwerk
De juiste mindset is de cruciale succesfactor

Agile organisaties kenmerken zich door een hoge mate van flexibiliteit, klantgerichtheid en innovatiekracht. Dit wordt bereikt doordat het eigenaarschap van klantprocessen en producten wordt georganiseerd binnen zelfsturende en veelal multidisciplinaire teams. Wanneer collega’s als team samenwerken aan continue verbeterslagen en in hoge mate zelf bepalen hoe zij hun werk doen, worden ze creatiever, effectiever en gemotiveerder in kun werk. Ervaring leert dat dit uiteindelijk ook leidt tot meer werkplezier en hogere klanttevredenheid. En zo heeft het voordelen voor bedrijf, team en mens. Veranderen gaat niet vanzelf. En hoe maak je nou van een groep medewerkers een ‘high performing team’? Als ervaren agile coach en transitiemanager help ik u graag om ook uw organisatie te laten profiteren van de kracht van zelfsturende teams. De diensten die ik aanbied zijn altijd maatwerk, passend bij uw organisatie en de doelstellingen die u voor ogen heeft. Ze zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Wilt u weten welke toegevoegde waarde agile werken voor uw organisatie kan hebben? Ik help uw veranderdoelstellingen te formuleren en maak inzichtelijk wat een agile manier van werken kan opleveren. Met uw organisatie als uitgangspunt, help ik een visie te ontwikkelen waarmee uw organisatie slagvaardiger en flexibeler kan reageren op de steeds sneller veranderende klantbehoeftes en ontwikkelingen in de markt. In een plan van aanpak, of bijvoorbeeld door het opstellen van een ‘roadmap’, maak ik concreet wat dit betekent in termen van organisatie, ‘mindset’, werkplezier en business resultaat.

  • Gelooft u al in de voordelen van agile werken, maar heeft u nog niet in beeld wat dit betekent voor uw organisatie? Dan kunt u eerst ervaring opdoen met één of enkele teams. In deze rol begeleid ik deze teams als transitiemanager en opereer ik op het snijvlak van projectleider, agile coach en verandermanager.

  • Uw organisatie is al gestart met agile werken, maar wellicht ontbreekt het nog aan ervaring met agile werken of hebben de teams moeite om hierin zelfstandig succesvol te worden. Of misschien heeft u een tekort aan agile coaches. Als ervaren agile coach help ik uw teams vooruit.

  • Agile werken vereist focus, commitment en zelfstandigheid. Het resulteert in meer gemotiveerde en betrokken medewerkers, maar veranderen is ook een complex proces dat goede begeleiding en ondersteuning verdient. Om medewerkers te sterken in hun nieuwe rollen en ook om terugval naar een oude manier van werken te voorkomen, coach ik ook teamleden, management en uw eigen agile coaches in het uitoefenen van hun nieuwe rollen.

Inspiratie uit Mensen

Over mij